• 03/01/2024
  Đêm Thọ Đầu Đà Rằm Tháng Giêng

  Đêm thọ đầu đà là đêm đặc biệt của truyền thống Nguyên Thủy Việt Nam được tổ chức hai lần trong năm là: một đêm trước ngày Lễ Rằm Tháng Giêng (15 Tháng 1 Âm Lịch) và một đêm trước ngày rằm tháng tư hay lễ Tam hợp (15 tháng 4 Âm lịch). Trong đêm này Phật tử tề tựu lại chùa tổ chức một đêm không ngủ để dâng cúng Phật bằng tụng kinh, luận đạo, tham thiền.

  Chùa Tam Bảo Florida tiếp tục duy trì truyền thống tốt đẹp này. Tuy nhiên để phù hợp với sinh hoạt bản xứ và Phật tử địa phương, chùa Tam Bảo sẽ tổ chức đêm thọ đầu đà qua Zoom vào đêm Thứ Sáu 1 Tháng 3, 2024, bắt đầu từ 8 Giờ Tối đến 4 Giờ Sáng Thứ Bảy 2 Tháng 3, Giờ Florida.

  Florida: từ 08 giờ tối 01/3 đến 04 giờ sáng 02/3.
  California: từ 05 giờ chiều 01/3 đến 01 giờ sáng 02/3.
  Texas: từ 07 giờ tối 01/3 đến 03 giờ sáng 02/3.
  Paris: từ 02 giờ sáng 02/3 đến 10 giờ sáng 02/3.
  Việt Nam: từ 08 giờ sáng 02/3 đến 04 giờ chiều 02/3.

  Zoom link: https://us02web.zoom.us/j/83539698406   - Password: 196970

  Chương trình sẽ có:
  • Tụng kinh
  • Luận đạo trên các tích truyện trong Kinh Pháp Cú.
  • Tham thiền

  Vì lợi ích của sự tu tập nhất là hành hạnh tinh tấn viriya, chùa Tam Bảo khuyến khích và sách tấn quý Phật tử tham dự lễ thọ đầu đà để cúng dường Đức Phật cũng như để rút ngắn con đường đạo quả Niết Bàn.

  Đại diện chùa Tam Bảo,
  Tỳ Khưu Padhānakāmo Dũng Chí
  Đồng Tâm cùng chí nguyện xin kính mời  Video
    Sư Dũng Chí Chùa Tam.Bảo Pháp Thoại:
   
    Sư Khánh Hỷ Ananda Thiền.Viện Pháp Thoại:
   
  Bấm vào nút ngày/tháng đễ xem video thâu vào ngày ấy.
    Chùa Tam Bảo: